Egenkontrol

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. har Café B udarbejdet og implementeret et egenkontrol-program. Formålet med implementering af egenkontrol er at sikre overholdelse af lovgivningen samt at sikre at vores kunder opfatter os som seriøse i håndteringen af fødevarer, der i muligt omfang dækker deres behov og derved giver en høj grad af kundetilfredshed. 

Principperne for egenkontrol hos Café B.

Egenkontrolprogrammet for  Café B er opbygget efter de 5 nedenstående principper:

  1. De kritiske punkter: der er lavet en vurdering af levnedsmiddelrisiko i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  2. De kritiske kontrolpunkter: vi har præciseret de kritiske punkter som kan holdes under kontrol, dvs.  hvor i levnedsmiddelprocesserne de mulige risici ligger og derfor påskrives hvordan risiko fjernes eller reduceres.
  3. Overvågningsprocedurer: ved fastlægning og gennemføring af effektive overvågnings-procedurer, for de kritiske kontrolpunkter – som kan være instruktion, temperaturmåling mm. samt kontrol afholdes efter forskrifterne.
  4. Korrigerende handlinger: der skal igangsættes løsninger, således evt.  problemer løses, når overvågningsprocedurerne afslører uregelmæssigheder.
  5. Gennemgang af egenkontrolprogrammet: der skal foretages regelmæssig gennemgang ved at vurdere levnedsmiddelfarer, de kritiske kontrolpunkter og overvågnings procedurer.

Gennemgangen skal foretages hver gang virksomhedens aktiviteter ændres.